Invest Construction uprawnienia-budowlane.com

Invest Construction - Dowiedz się więcej na temat naszego programy online

Trzeba wiedzieć, że nadzór inwestorski nie jest wymagany. Jednakże taki obowiązek może nałożyć organ wydający pozwolenie na budowę (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Istotnie funkcję nadzorcy może pełnić tylko inspektor nadzoru inwestorskiego, który jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Oczywiście, aby pełnić ww. funkcję należy spełniać określone warunki. Kluczowe jest posiadanie kwalifikacji do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Takie funkcje to inaczej uprawnienia budowlane (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Na pewno nie można zlekceważyć odpowiedniej praktyki zawodowej oraz wiedzy budowlanej. Ważnym aspektem jest to, iż inspektor nadzoru inwestorskiego może skontrolować budowę już na samym początku prac budowlanych. Istotnie do najważniejszych zadań inspektora nadzoru należy sprawowanie kontroli nad postępem robót budowlanych oraz pilnowanie interesów inwestora.

http://www.uprawnienia-budowlane.com

Invest Construction
Tel.: 515870249
ul. Spółdzielcza 2
19-200 Grajewo
podlaskie
NIP: 7191520776
REGON: 360407814
www:

FB TW

2020 © wszelkie prawa zastrzeżone