EnviMap Krzysztof Pyszny envimap.pl

EnviMap ochrona środowiska | Ekspertyzy środowiskowe

Zarządzanie zasobami wodnymi, w zgodzie z wymogami ochrony środowiska, to priorytet zarządzania środowiskiem. Problemy ze zbyt szybkim odpływem wód opadowych i roztopowych, podtopienia, powodzie, zdekapitalizowana infrastruktura wodno-melioracyjna i ciągle rosnąca presja inwestycyjna to problemy, z którymi mierzą się zarządzający obszarami miejskimi, wiejskimi, leśnymi. Dodając do tego zwiększenie liczby występowania ekstremalnych zjawisk, będących efektem zmian klimatu, należy wyprowadzić wniosek, że bardzo dobrze przygotowane analizy i dokumentacje stanowią dzisiaj niezbędne narzędzia profilaktyki i minimalizowania skutków występowania wyżej wymienionych zjawisk

Ekspertyzy środowiskowe

EnviMap Krzysztof Pyszny
Tel.: 504278080
Piątkowska 118 / 31
60-649 Poznań
wielkopolskie
NIP: 6272468074
REGON: 366345681
www:Otwarte:
Pon. - Pią. 8:00-16:00

2020 © wszelkie prawa zastrzeżone